[Home] [Gopher (web proxy)] [Misc] [Errata MPT] [Huh?] [Glog!] [Twitter] [Instagram] [LinkedIn] [XYX]

Pyssel

[Silencing a SS/20] [Laser cartridges]

Jag är ganska tekniskt pysslig av mig, så lite nu och då går jag i klinch med saker jag retar mig på i ambitionen att förbättra. Jag skruvar också isär saker, precis som jag gjort sedan jag var liten, för att se efter hur de ser ut inuti. :-)

Silencing a Sun Sparcstation 20

Compared to my newer computers - the fastest PCs excluded - my Sun Sparcstation 20 was overly noisy and almost sounding like a roaring jet engine. It was time to take some action in order to still be able to have this baby indoors.

To be able to reach the inner parts of the SS20 I had to remove some four legged software before any dismounting of hardware could come in question. Our cat Elsa likes to lay on top of the huge Sun monitor which is, I suppose, warm and cosy. One of our other cats, Picasso, preferes to lay beside my trusty iMac DV which is equally warm and cosy. Picasso's early approach to the iMac was to try to lay on top of the iMac (where the heat outlet is located), but as the top of the iMac is slanted he constantly fell off when falling asleep. After learning by mistakes he now simply parks himself on the left side of the iMac.
Ageing Sun disks are notoriusly noisy. Some plastic foam under and above the disks reduces rotational noise quite a bit. A used but clean car washing sponge will do. Just cut the sponge in adequate sizes and fit the pieces under and above the disks.
The PSU fans in my SS20 were worn and their rotational speed interfered with each other producing a loud and very annoying hum. I decided to replace the fans with new low speed fans. CAUTION/ACHTUNG: Using slower fans may give the machine a kiss of death as it will run hotter. My dual Ross HyperSparc CPUs have survived heavy workload without failing, but do not change the fans if you're not willing to take full responsibility if the computer should recieve an invitation to go west (fry to death that is).
Dismounting the PSU is easy. Just unscrew the two torque screws on top of the PSU. Then carefully remove the upper lid to expose the PSU internals. The PCB (actually the hole PSU) can be removed from the metal caseing after removing the two screws holding the PCB and caseing together. CAUTION/ACHTUNG: If you are not familiar with electronics and delicate equipment, don't even think of opening the PSU. The capacitors may still contain hazardous voltage.
After removing the old fans the new ones are mounted in the same way. Make sure the direction of air flow is correct. The fans blow air into the Sparcstation by sucking air from outside the computer case.
Done! The PSU is ready to be remounted inside the SS20. Enjoy the silence.

Att återfylla laserpatroner själv

För ett par veckor sedan fick jag ett utbrott på kostnaden för lasertonerpatroner (mellan femhundra spänn till en tusenlapp) i och med att det då åter var dags att köpa en ny patron. Sagt och gjort, den tomma laserpatronen plockades isär och analyserades vilket fick till följd att jag nu vet att refill-tonerpatroner säljs till priser som inte är annat än ocker. Den isärplockade laserpatronen rengjordes och återfylldes med pulver till en kopieringsmaskin och monterades sedan ihop. Kostnaden för fyllningen blev ett par kronor. Vilket laserpulver som kan vara lämpligt att återfylla med vågar jag inte utfärda några rekommendationer om, men ett tips är att använda toner-pulver som hör till kombinerade kopiatorer/laserskrivare. Till dessa kan man köpa toner-pulver i plastflaska för bara ett par hundringar per liter. Det går bara i ett par matskedar pulver i en toner-patron så toner-flaskan räcker länge. ACHTUNG: Toner-pulver färgar av sig ohyggligt, så var försiktig om kläder och inventarier.

Klicka på bilderna för att se en större bild.

Jahaja, då var laser-tonern slut igen. Att köpa en ny är otroligt dyrt och att köpa återfyllda gör att man oftast blir besviken eftersom valsarna i de återfyllda ("refurbished") toner-patronerna ofta är repiga eller illa rengjorda. Nya tider, låt oss spara enorma belopp genom att fylla toner-patronerna själva. Ta ut laser-patronen ur skrivaren och gör i ordning en plats att dona på. Diskbänken är en bra plats eftersom det kan bli lite pulverspill.
   Laser-patroner ser ut på lite olika sätt men det är för det mesta bara formen på patronen som skiljer. De flesta laser-patroner är i grunden konstruerade på samma sätt: En plastkassett i vilken det finns en pulverbehållare och en samling valsar. Hur många valsarna är beror på fabrikatet, men de flesta patroner har en fördelningsvals och en elektrostatisk vals. Den så kallade "fusern" (brännvalsen) brukar sitta inuti själva skrivaren. Vi skruvar bort skruven på vänstersidan (vilket är aktuellt för den här HP-patronen) och ser efter vad som finns under.
Plastsidan kan vara fastsatt med plasthakar i själva patronhuset, så demontera plastsidan försiktigt. Var noga med att se efter hur patronen sitter ihop så att det går att sätta ihop den igen på rätt sätt. Sätt en tejpbit över den sida på toner-patronen som valsarna syns utifrån på. Tejpbiten hindrar valsarna från att ramla loss då patronen tas isär. Har man sett! Ett vitt plastlock! Nu är det inte svårt att gissa vad som finns under locket. Pulverbehållaren.
  Här syns laser-patronens sida i närbild. Den svarta valsen i mitten av patronen är fördelningsvalsen som ser till att pulvret från behållaren fördelas jämnt över den gröna valsen som är elektrostatvalsen. På bilden syns att den gröna valsen, det vill säga elektrostatvalsen, behöver rengöras. En smutsig sådan vals ger dåliga utskrifter. Valsen kan rengöras försiktigt med isopropanolsprit. Vanlig T-sprit duger också bra. Använd en trådfri tygduk och låt bli att använda papper som kan repa valsen.
  Att fylla på själva pulvret är lätt. Öppna det vita plastlocket med patronen stående på högkant. Se till att patronen står stadigt och inte ramlar omkull när pulvret försiktigt pytsas i med en tesked. Eftersom toner-pulver är mycket svårt att få bort ser vi till att låta bli att spilla. Det går bara i ett par skedar pulver i patronen så fyll inte för mycket. På bilden syns tejbiten som håller valsarna på plats när sidostycket är bortmonterat. Efter det att pulvret har fyllts, sätter man tillbaka det vita locket och kontrollerar så att det sitter fast ordentligt.
Efter att nytt pulver fyllts på är det bara att sätta ihop patronen igen. Beroende på vilken typ av laser-patron det är kan det vara olika lätt eller svårt att sätta ihop den igen, men tålamod betalar sig helt klart. Innan den återfyllda laser-patronen sätts in i skrivaren vippas den fram och tillbaka i horisontal- och vertikalled för att pulvret ska fördela sig jämnt. Om patronen rengjorts och satts ihop med nogrannhet blir patronen som ny!

Copyright ©1996 - 2020 Per Foyer®