Per Foyer ®

| Home | Huh? | Twitter | Instagram | LinkedIn | Mastodon | XYX | Errata |


Errata: Mikroprocessorteknik

Image Foyer, Per: Mikroprocessorteknik Studentlitteratur 2005
ISBN 9144038763 / 91-44-03876-3 EAN 978914403876

Sedan tryckningen har några fel uppdagats.
Nedan redovisas vad som är fel och vad som ska ändras.

s18: Stavfel:
Femte raden under 1.2.2: Står balistiska, ska vara ballistiska.
Femte raden nedifrån på sidan: Står falerande, ska vara fallerande.

s68: Tredje raden:
Ska vara: ... eller en tolk, översätter koden under det att programmet körs, ...

s79: Kodfragmentet längst ner på sidan:
Programkoden är riktig så när som på att resultatet hamnar i register B och inte i A som i formeln. De två sista raderna ska ändras till:

ADD A,B    ; Addera sedan B till A
ORI A,#80h ; Slutligen bitvis OR med hex 80

s90: Stavfel:
Raden under 2F01: Står ockupperar, ska vara ockuperar.

s99: Maskininstruktionerna mitt på sidan är omkastade. Ska vara:

bst r1, 0 ; bit noll i r1 till T-bit i SREG

respektive

bld r2, 3 ; T-bit in som bit 3 i r2

s110: Styckena under 9.4
Står nS, ska vara ns. Vidare mellanslag mellan tal och ns.

s111: Sista raden i andra stycket nedifrån:
Står: göras varje Hz, ska vara: göras varje period.

s128: Kodraderna mitt på sidan:
Den mest signifika nollan i ldi-instruktionen fattas vilket inte påverkar resultatet men som är mindre lyckat rent pedagogiskt. Ska vara:

ldi MittFavoritRegister, 0b00010000

s157: Stavfel i kommentarsatsen i andra kodraden uppifrån:
Står: faktsikt, ska vara: faktiskt

s167: Andra adiw-instruktionen i kodexemplet:
Står:

adiw ZL, 6 ; Peka på 3:e tabellvärdet

Ska vara:

adiw ZL, 4 ; Peka på 3:e tabellvärdet

Varför då? Jo, första elementet har ju offset 0, andra offset 2 och tredje offset 4.
Jämför arrayhantering i programmeringsspråket C.

s177: Mellanslag saknas på sista raden:
Står: (0V), ska vara: (0 V).

s215: Kommentarsatsen i subi-instruktionen längst ner:
Står:

subi r16, LOW(@0) ; Subtrahera MSB byte

Ska vara:

subi r16, LOW(@0) ; Subtrahera LSB byte

©1996 - 2022 Per Foyer ®